• Kraków, ul. Radzikowskiego 59/U3
  • + 48 12 294 57 50

Publikacje

Nasze publikacje

  • Ziętek G.: Mój egzamin międzynarodowej umiejętności implantologicznej Fellowship‎, Implantologia Stomatologiczna/PSI Implant Dentistry rok III nr 1, 2012, (5); 22-24
  • Ziętek G.: Rekonstrukcja blokiem allogennym wyrostka zębodołowego w okolicy 22 i wszczepienie implantu Bego Semados S, Implants, 2013, 2; 20-24
  • Ziętek G.: Implantacja natychmiastowa zęba 21 wraz z obciążeniem natychmiastowym, Implantologia Stomatologiczna/ PSI Implant Dentistry rok V nr 2‎, 2014, (10); 142-144
  • ‎Ziętek G.: Prezentacja Ośrodka Curriculum Implantologii, Implantologia Stomatologiczna/PSI Implant Dentistry rok VII nr 1, 2016, (13); 12-13
Ziętek
Zadzwoń
Umów wizytę