• Kraków, ul. Radzikowskiego 59/U3
  • + 48 12 294 57 50

Zespół

Zespół specjalistów
Ziętek Clinic

Grzegorz Zietek

lek. stom. Grzegorz Ziętek

Lekarz stomatolog. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI). Ekspert ds. implantologii Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, International Congress of Oral Implantologists (ICOI) oraz Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI).

Zdobył tytuł Diplomate PSI, DGOI oraz ICOI. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2000-2005 pracował w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie w Centralnym Ambulatorium Stomatologicznym.

Od 2003 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczno-implantologiczną w Krakowie.  2009 roku ukończył Curriculum Implantologiczne Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, DGOI i ICOI. Przewodniczący Klubu Aktywnego Implantologa Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego w województwie Małopolskim.

Prowadzi szkolenia z zakresu implantologii, technik augmentacyjnych i piezochirurgii na terenie  Europy i Azji. Wykładowca krajowy i zagraniczny. Autor kilkudziesięciu publikacji w kraju i zagranicą. Certyfikowany konsultant medyczny BEGO Implant Systems.

Prywatnie mąż i ojciec. Z zamiłowania zajmuje się awiacją i motoryzacją.

lek. dent.<br> Barbara Czopik
lek. dent.
Barbara Czopik
Specjalista Stomatologii zachowawczej z endodoncją

lek. dent. Barbara Czopik

Specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2012 – 2014 odbywała specjalizację z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej CMUJ w Krakowie. Egzamin specjalizacyjny w tej dziedzinie zdała w 2015 roku, stając się jednym z najmłodszych specjalistów endodoncji w kraju. Wieloletni nauczyciel akademicki w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku lekarsko – dentystycznego Wydziału Lekarskiego CMUJ oraz studentami anglojęzycznymi Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców CMUJ z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją. Wykładowca kursów obowiązkowych do specjalizacji z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją dla lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie.  Autorka wielu projektów badań i publikacji naukowych z dziedziny stomatologii zachowawczej, endodoncji, materiałoznawstwa stomatologicznego i endodoncji regeneracyjnej, współautorka podręcznika dla studentów i lekarzy „Tomografia stożkowa w praktyce endodontycznej” oraz autorka rozlicznych wystąpień  naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Jej hobby to gra na saksofonie altowym i podróże.

 

lek. dent.<br> Ewelina Dudek
lek. dent.
Ewelina Dudek
stomatolog

lek. dent. Ewelina Dudek

Ukończyła studia na kierunku lekarsko-dentystycznym Śląskiego Uniwersytu Medycznego w 2011 roku.

Staż podyplomowy odbyła w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie. Podczas studiów była członkiem Koła Naukowego przy Katedrze Dysfunkcji Narządu Żucia i aktywnie uczestniczyła w działalności PTSS podczas konferencji i akcji profilaktycznych. Od początku pracy zawodowej poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach naukowych.

W obszarze jej zainteresowań znajduje się stomatologia zachowawcza, endodoncja, stomatologia estetyczna i odtwórczą z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań. Indywidualnie podchodzi do każdego pacjenta starając się, aby zabiegi przebiegły bezboleśnie i komfortowo. W chwilach wolnych podróżuje, pasjonuje się fotografią i rekonstrukcją historyczna.

lek. dent.<br> Magdalena Kępisty
lek. dent.
Magdalena Kępisty
Specjalista stomatologii dzięciecej

lek. dent. Magdalena Kępisty

Specjalista stomatologii Dziecięcej.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie. W 2013 roku uzyskała dyplom specjalisty w dziedzinie Stomatologii Dziecięcej.

Zajmuję się kompleksową specjalistyczną opieką nad pacjentem w wieku rozwojowym, w zakresie profilaktyki, leczenia zachowawczego, chirurgi stomatologicznej i protetyki. Rozpoznaniem i profilaktyką wad zgryzu I klasy szkieletowej oraz z zabiegami z zakresu stomatologii ogólnej.

Asystent w Pracowni Stomatologii Dziecięcej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Jagiellonian University Medical College, School of Medicine in English.Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Stomatologii Dziecięcej(PTSD), Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (PASD), International Association of Dental Traumatology (IADT)

Interesuje się psychologia kliniczną

dr n. med.<br> Zuzanna Oruba
dr n. med.
Zuzanna Oruba

dr n. med. Zuzanna Oruba

Absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Specjalizuje się w dziedzinie periodontologii. Jest autorką licznych publikacji naukowych z dziedziny periodontologii oraz wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach, w tym na Kongresach International Association for Dental Research oraz American Academy of Periodontology.

dypl. hig. stom.<br>Karolina Fila
dypl. hig. stom.
Karolina Fila
Menedżer ds. średniego personelu

Dyplomowana higienistka stomatologiczna oraz technik farmacji Karolina Fila.

Na codzień asystuje przy zabiegach implantologicznych oraz chirurgicznych. Dba o zdrowe przyzębie pacjentów wykonując zabiegi higienizacyjne.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc i współprowadząc kursy dla higienistek stomatologicznych. Koordynuje pracę personelu medycznego.

W wolnym czasie interesuje się kosmetologią estetyczną i podróżuje.

dypl. as. stom.<br>Paula Kapera-Adamczyk
dypl. as. stom.
Paula Kapera-Adamczyk

Dyplomowana asystentka stomatologiczna

Paula Kapera-Adamczyk.

Ukończyła szkołę dla asystentek stomatologicznych. Aktualnie poszerza swoje kwalifikacje w kierunku higienistki stomatologicznej.

Czynnie asystuje przy zabiegach stomatologicznych.

Interesuje się kosmetologia oraz muzyką.

as. stom.<br>Weronika Strona
as. stom.
Weronika Strona

Asystentka stomatologiczna

Weronika Strona.

Czynnie asystuje przy wszelakich zabiegach stomatologicznych.

Poszerza swoją wiedzę w zakresie profilaktyki i higieny jamy ustnej, uczęszczając na kierunek higienistki stomatologicznej.

Uczestniczy w kursach i szkoleniach stomatologicznych podnosząc swoje kwalifikacje.

Interesuję się dietetyką.

Anna Grabowska
Anna Grabowska
(rejestracja)

Anna Grabowska 

Studentka Administracji na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Angażuje się w akcje charytatywne oraz współpracę z organizacjami studenckimi.

Interesuję się fotografią a wolny czas spędza z dobrą książką.

Ziętek
Zadzwoń
Umów wizytę